Chơi slot game online nền tảng

Nhân sự phòng Tổ Chức - Hành Chính

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành
1 Lê Văn Sơn 1967 X Trưởng phòng Giảng viên BSCKII Quản lý y tế
2 Phan Ngọc Diện 1984 X Văn thư Đại học Văn thư lưu trữ
3 Nguyễn Thị Xuân Tươi 1986 X Phó Trưởng Phòng Chuyên viên Đại học Luật
4 Bùi Như Tiến 1970 X Lái xe Khác
5 Lê Ngọc Thủy 1965 X Phục vụ Khác
6 Ngô Hồng Sơn 1983 X Y sĩ Cao đẳng Y học cố truyển
7 Trần Thanh Nhanh 1981 X Nhân viên Khác
8 Nguyễn Thị Thiện Thâu 1986 X Phục vụ Khác
9 Trang Văn Luận 1969 X Bảo vệ Khác
10 Võ Hồng Hạnh 1964 X Bảo vệ Khác
11 Nguyễn Quốc Thống 1959 X Bảo vệ Khác
12 Diệp Thanh Sơn 1969 X Chuyên viên kỹ thuật Khác

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: