Chơi slot game online nền tảng

Nhân sự Khoa Y

STT Họ và tên Năm sinh Nam Nữ Chức vụ Ngạch viên chức Trình độ chuyên môn Chuyên ngành Bộ môn
1 Lăng Lâm Huy Hoàng 1976 X Phó Trưởng khoa Giảng viên Thạc sĩ Y học YTCC, CSSKSS
2 Trần Văn Tới 1970 X Phó Trưởng khoa Giảng viên BSCKI Ngoại khoa
3 Nguyễn Thị Lan Phương 1975 X Giáo viên Đại học Hộ sinh CSSKSS
4 Trần Thị Mão 1969 X Giảng viên BSCKI Sản khoa CSSKSS
5 Trần Tuấn Khí 1965 X Giảng viên BSCKI Y tế công cộng YTCC
6 Trịnh Thị Kiều Diễm 1989 X Giảng viên ĐDCKI Điều dưỡng YTCC
7 Võ Văn Hiểu 1989 X Giảng viên Đại học Bác sĩ đa khoa YTCC
8 Võ Minh Đời 1975 X Giảng viên ĐDCKI Điều dưỡng Điều dưỡng
9 Trần Văn Bắc 1988 X Giảng viên ĐDCKI Điều dưỡng Điều dưỡng
10 Lâm Thị Kim Anh 1987 X Giảng viên Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
11 Ngô Kiều Lól 1991 X Giảng viên Đại học Điều dưỡng Điều dưỡng
12 Bùi Minh Đức 1986 X Giảng viên Thạc sĩ Xét nghiệm Xét nghiệm
13 Phạm Thái Bình 1992 X Giảng viên Thạc sĩ Xét nghiệm Xét nghiệm
14 Giang Cẩm Nhung 1992 X Giảng viên BSCKI Bác sĩ Lâm sàn
15 Quách Nhật Kim 1991 X Giảng viên Thạc sĩ Thạc sĩ YTCC YTCC
16 Hồ Tường Quân 1995 X Giáo vụ khoa Cử nhân điều dưỡng Cao đẳng Cao đẳng Điều dưỡng
17 Nguyễn Phước Thọ 1995 X Giảng viên Đại học Y

Chú thích:

  • CSSKSS: Chăm sóc sức khỏe sinh sản
  • YTCC: Y tế công cộng

Các bài viết liên quan:

LƯỢT TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: